Leeftijdscheck

Wij vragen altijd naar uw leeftijd, in de winkels en ook online. Bent u 18 jaar of ouder?

De Kolkrijst
Zevenhuizerstraat 151
3828 PT HOOGLAND

Openingstijden

Ma: 13:00 - 18.00 uur
Di: 09.00 - 18.00 uur
Wo: 09.00 - 18.00 uur
Do: 09.00 - 18.00 uur
Vr: 09.00 - 21.00 uur
Za: 09.00 - 18.00 uur
Zo: Gesloten

Goede Vrijdag open tot 19.00 uur / 2e Paasdag gesloten

Slijterij De Kolkrijst úw topSlijter 100% vakmanschap

Fine Taste Good Living

Geborgde Werkwijze

Geborgde werkwijze

Verantwoorde alcoholverkoop is voor ons erg belangrijk. Slijterij De Kolkrijst wil bij het bestellen van alcoholhoudende drank geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe Slijterij De Kolkrijst invulling geeft aan verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd. 

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Online (webshop) bestellen

 • Op de webshop wordt gecommuniceerd, door middel van NIX18-logo, naar de consument dat er geen alcohol onder de 18 gekocht kan worden.
 • Bij online bestellen van alcoholhoudende dranken, via https://www.slijterijdekolkrijst.nl/,  dienen klanten zich éénmalig te registreren waarbij de leeftijd wordt geverifieerd via bank iDIN. Bij het registreren wordt vermeld aan de klant dat ook bij de aflevering van alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd. Meer informatie over de werkwijze van iDIN kunt u lezen op https://www.slijterijdekolkrijst.nl/idin
 • Bij het niet kunnen verifiëren van de leeftijd, via iDIN, kan er geen verantwoorde alcoholverkoop worden vastgesteld waardoor de bestelling niet geplaatst kan worden.
 • Bij vervolgaankopen dienen klanten in te loggen met het geregistreerde account van de eerste aankoop. De leeftijd is dan reeds geverifieerd via iDIN.

 Telefonisch bestellen

 • Bij het telefonisch bestellen van alcoholhoudende dranken vraagt de medewerker om een leeftijdsverificatie. Dit kan door middel van een kopie van een legitimatie (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese of Nederlandse ID-kaart) via e-mail of Whatsapp. De medewerker vermeld mondeling de klant dat bij aflevering van alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.
 • De medewerker kan de klant verwijzen om de bestelling op de webshop te bestellen waarbij de leeftijd wordt geverifieerd via bank iDIN wanneer de klant liever geen kopie wilt sturen van een legitimatie.
 • De opgegeven klantgegevens zoals naam, leeftijd en adres dienen overeen te komen bij aflevering van de alcoholhoudende dranken anders kan er geen verantwoorde alcoholverkoop worden vastgesteld.

 Bezorgen

 • Zowel onze eigen bezorger(s) als de ingschakelde externe bezorgdienst wordt uitleg gegeven over het controleren van de leeftijdsgrens. In ons bedrijf zijn maar enkele medewerkers die leveren waardoor de uitleg door de directie zelf wordt gegeven. Alle bezorgers krijgen de opdracht om als er wordt getwijfeld of een ontvanger van het pakket 18 is, de legitimatie te controleren.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • Winkelmedewerkers worden mondeling bijgepraat over de nieuwe handelingen die uitgevoerd dienen te worden bij het verzenden van alcoholhoudende drank. Tevens kunnen nieuwe medewerkers een inwerktraject volgen waarbij aandacht wordt gegeven aan het checken van de leeftijd van de klanten.
 • Medewerkers dienen de geborgde werkwijze te kennen zodat zij expliciet de handeling uitvoeren.
 • Wanneer er wijzigingen zijn in de geborgde werkwijze worden medewerkers op de hoogte gesteld.
 • Medewerkers mogen de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’ volgen.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 • De directie voert regelmatig steekproeven uit waarin verzendingen worden gecontroleerd aan de geborgde werkwijze.
 • Eén keer per jaar wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd door de directie. Er wordt geëvalueerd of de iDIN check goed wordt uitgevoerd op de webshop en of de externe bezorgdienst de leeftijdscheck adequaat uitvoert.
 • Indien medewerkers zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van e-learning, doorlezen van de geborgde werkwijze of het opnieuw doorlopen van het inwerktraject waarbij de directie met de medewerker meeloopt.